Kasy Fiskalne On-Line

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami związanymi z wprowadzeniem nowych kas online informujemy, że wciąż czekamy na kolejne prawne rozstrzygnięcia, które ostatecznie otworzą drogę do użytkowania nowych urządzeń fiskalnych przez podatników.

Na razie, od 7 lipca br. obowiązuje rozporządzenie techniczne z 28 maja 2018 r. wskazujące warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy online (Dz.U. poz. 1206).

Jest ono kluczowe dla producentów kas, bo określa, jakie urządzenia mają oni dostarczyć na rynek. Samo rozporządzenie jednak nie wystarczy, konieczna jest zmiana ustawy, bo to z niej będzie wynikać, kto i od kiedy musi używać nowych urządzeń.

Obecnie nie można jeszcze kupić kas online z homologacją.

Główny Urząd Miar nie wydał dotychczas żadnej homologacji na takie urządzenia.

Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych online obejmie:

  1. od 1 stycznia 2019 r.: działalności świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
  2. od 1 lipca 2019 r.: działalności świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i stacjonarne placówki gastronomiczne,
  3. od 1 stycznia 2020 r.: działalności świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Koszt wymiany kas fiskalnych ma być refundowany. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od VAT 90% kwoty zakupu nowej kasy – nie więcej jednak niż 700 zł.

CZYM SĄ KASY ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

CO SIĘ ZMIENIA W KASACH ONLINE?

  • W nowych urządzeniach pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach
  • Dodatkowo, wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).
  • Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
  • Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów kasy takich jak RS232, USB, etc.).

GDZIE KUPIĘ KASE ONLINE

Kasę online kupisz w firmie Omega S.J. Sławomir Gemel
Plac Kościuszki 8
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. 695 417 900

biuro@osk.om.pl

*materiały informacyjne udostępnione dzięki firmie POSNET,  https://www.posnet.com/