Kasy Fiskalne On-Line już w sprzedaży

Szanowni Państwo,

1 lipca 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która zobowiązuje przedsiębiorców do stosowania nowego rodzaj kas rejestrujących – kas online.

W pierwszej kolejności do wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych na online są zobowiązane:

  1. od 1 stycznia 2020 r.: Działalności świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz),
  2. od 1 lipca 2019 r.: Działalności świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i stacjonarne placówki gastronomiczne,
  3. od 1 lipca 2021 r.: Działalności świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Koszt wymiany kas fiskalnych ma być refundowany. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od VAT 90% kwoty zakupu nowej kasy – nie więcej jednak niż 700 zł.

CZYM SĄ KASY ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

CO SIĘ ZMIENIA W KASACH ONLINE?

  • W nowych urządzeniach pamięć fiskalna będzie musiała mieć wielokrotnie większą pojemność niż ta stosowana w obecnych kasach
  • Dodatkowo, wprowadza się wymóg komunikacji z Repozytorium (połączenie internetowe lub sieci teleinformatyczne).
  • Wprowadza się zaawansowaną kryptografię służącą do podpisywania dokumentów fiskalnych jak również do szyfrowania transmisji danych do/z Repozytorium.
  • Kopia elektroniczna nie będzie już dostępna dla podatnika (będzie można ją odczytać poprzez jeden z interfejsów kasy takich jak RS232, USB, etc.).

GDZIE KUPIĘ KASE ONLINE

Kasę online kupisz w firmie Omega S.J. Sławomir Gemel
Plac Kościuszki 8
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. 695 417 900

biuro@osk.om.pl

*materiały informacyjne udostępnione dzięki firmie POSNET,  https://www.posnet.com/