Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Pobierając poniższe oprogramowanie, oświadczam, że w imieniu Administratora Danych Osobowych, zapoznałem się z Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych i powierzam firmie OMEGA Systemy Komputerowe sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zamówionej usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że skorzystanie z pomocy zdalnej na żądanie wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera i zapisanie w jego logach informacji, które obejmują m.in. adres IP klienta, datę i czas pobrania pliku. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.