Projekty Unijne i z Budżetu Państwa

Projekt współfinansowany przez:
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

unia

W okresie od 15.07.2010 do 30.09.2010 firma Omega Systemy Komputerowe zrealizowała projekt pod nazwą: Wdrożenie przez firmę „Omega Systemy Komputerowe” internetowego systemu obsługi zgłoszeń i pomocy zdalnej.

W ramach powyższego projektu firma OMEGA wdrożyła internetowy system obsługi zgłoszeń oraz system pomocy zdalnej on-line. Do użytku zostały oddane dwie niezależne aplikacje, pozwalające zaoferować klientom nowe, internetowe usługi:
1. usługi w ramach systemu „helpdesk”;
2. usługi w ramach systemu „zdalny pulpit”.

Wdrożony system „helpdesk” umożliwia automatyzację części procesów i udostępnianie klientom e-usług bez udziału człowieka (np. wyszukiwanie rozwiązań problemów serwisowych w dostępnej bazie, automatyczna dystrybucja informacji o zleceniu oraz śledzenie statusu zleceń, itp.).

System „helpdesk” obsługuje zgłoszenia począwszy od ich rejestracji, poprzez automatyczne wyszukiwanie zgłoszonych problemów w zasobach wiedzy lub przekierowania do konsultanta, aż po monitorowanie i raportowanie zgłoszenia, do momentu rozwiązania problemu. Zainicjowanie usługi „helpdesk” przez klienta końcowego odbywa się trzema ścieżkami: zgłoszenie poprzez portal internetowy, zgłoszenie poprzez e-mail, rejestracja telefoniczna zgłoszenia. Niezależnie od sposobu zgłoszenia wszystkie pozostałe funkcjonalności systemu są dla odbiorcy dostępne po zalogowaniu się na portalu.

Zastosowanie aplikacji „zdalny pulpit” do interaktywnej komunikacji z klientem w Internecie pozwala na wykonywanie usług zdalnych on-line, obecnie realizowanych tradycyjnie – podczas wizyty u klienta lub telefonicznie.
Oprogramowanie umożliwia zdalną, interaktywną komunikację z klientem poprzez monitor komputera (lub terminal mobilny, np. palmtop) i sieć internetową. W czasie sesji technik Omegi widzi i ma zdalny dostęp do dowolnego komputera, podłączonego do Internetu. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, kiedy to klient widzi pulpit komputera Omegi. Połączenie jest szyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
Oprogramowanie służy zdalnemu rozwiązywaniu problemów technicznych, konsultacjom, prezentacjom indywidualnym oraz grupowym, usługom serwisowym sprzętu i oprogramowania, instruktażowi i wsparciu posprzedażowemu.

Są to nowatorskie rozwiązania zarówno procesowe, jak i organizacyjne.Działania te mają sprawić wzrost zadowolenia klientów, zwiększenie sprzedaży, i w konsekwencji – umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku.

Projekt współfinansowany z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Dofinansowanie_2

„W okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012 firma „Omega Systemy Komputerowe” Spółka z o.o. zrealizowała projekt pod nazwą:
Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA SYSTEMY KOMPUTEROWE poprzez wdrożenie nowych technologii i dywersyfikację usług

W wyniku realizacji projektu uruchomiono 3 nowe usługi:

  • projektowanie stron www z interaktywną animacją;
  • testowanie sieci LAN;
  • spawanie światłowodów;
  • a także ulepszono ofertę usług szkoleniowych i usług świadczonych przez dział programistyczny.”

plakat