Sezam – Oprogramowanie dla przychodni

Szanowni Państwo,
Jesteśmy obecnie na etapie przygotowywania aktualizacji programu SEZAM. Nowa wersja oprogramowania dla przychodni będzie dostępna w połowie 2018 r.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: biuro@osk.om.pl, tel. 44 649 58 85

System SEZAM powstał z myślą o średnich i dużych placówkach medycznych, aby wspomóc kompleksowo ich funkcjonowanie od momentu rejestracji pacjenta na wizytę aż do rozliczeń kontraktów z NFZ. Rozliczania wykonanych świadczeń może dotyczyć zarówno pacjentów z NFZ jak i pacjentów komercyjnych. 

SEZAM jako autorski projekt OMEGA Systemy Komputerowe jest systemem elastycznym i pozwala dostosować się (parametryzować) do indywidualnych potrzeb Placówki. Równolegle z pracami mającymi za zadanie integrację i konfigurację systemu, wykonujemy również prace programistyczne, które dostosowują standardowe funkcjonalności systemu do specyficznych wymagań klienta (modyfikacja istniejących funkcjonalności lub utworzenie nowych).

Program został stworzony w oparciu o architekturę klient-serwer. Po obu stronach zastosowano wiodące i najnowsze rozwiązania z sektora IT zajmującego się tworzeniem oprogramowania. Rozwiązania te charakteryzują się niezwykłą elastycznością, dając jednocześnie ogromne możliwości integracji z oprogramowaniem zewnętrznym. Po stronie klienckiej w pełni wykorzystano piękno i możliwości platformy MS .Net  oraz charaktryzujące się niezwykłą ergonomią pracy kontrolki firmy DevExpress. Jako serwer bazy danych zastosowano MS SQL Server. Klient jak i serwer działają pod kontrolą systemu Windows. Program, dzięki odpowiednio zaprojektowanym i konfigurowalnym bibliotekom z poziomu użytkownika systemu, można dostosować do indywidualnych potrzeb przychodni w zakresie wymiany informacji – od urządzeń laboratoryjnych i RTG, poprzez oprogramowanie finansowo-księgowe jak i kadrowo-płacowe. Zastosowane i mające wpływ na pracę programu słowniki tzw. dodatków i cech,  administrator programu może dowolnie rozbudowywać o standardowe typy danych, jak również tworzyć własne w postaci skryptów implementując odpowiedni interfejs.
W przypadku potrzeby eksportu informacji w postaci komunikatów HL7, administrator posiadając odpowiednią wiedzę może sam zmodyfikować plik konfiguracyjny dostępny jako plik XML, w taki sposób aby komunikat dostosować do specyficznych potrzeb placówki. Ponadto informacje wyjściowe można uzyskać w dowolnym formacie, jak chociażby csv lub html, po czym strumień danych przekierować do wybranego serwera TCP.

System wspiera funkcjonowanie i zarządzanie Placówką Medyczną w następujących obszarach:

 TWORZENIE GRAFIKÓW – jedną z podstawowych funkcjonalności systemu jest tworzenie grafików pracy personelu (lekarze, personel pomocniczy) oraz grafików zasobów (np. wykorzystania gabinetów). System SEZAM pozwala na tworzenie grafików pracy a także na liczne modyfikacje i zarządzanie istniejącymi grafikami, np. przenoszenie czy kopiowanie. W przejrzystej formie graficznej został zobrazowany grafik pracy lekarza – który lekarz, kiedy i gdzie przyjmuje (w której poradni, gabinecie). System pozwala na dowolne definiowanie grafików pracy – wybrane dni tygodnia, zakres godzin, czy planowana długość wizyty. Dodatkowo grafik zawiera informacje o limitach pacjentów dla poszczególnych zasobów i licznie wolnych miejsc. Grafik zasobów· umożliwia rezerwowanie zasobów (gabinetów) w danym przedziale czasowym dla wskazanego personelu medycznego.

PLANOWANIE I REJESTROWANIE WIZYT PACJENTÓW – głównym zadaniem obszaru rejestracji jest łatwe zapisanie pacjenta na wizytę lekarską oraz utworzenie karty pacjenta. W oparciu o stworzone grafiki pracy oraz grafiki zasobów, personel rejestracji w łatwy sposób dokonuje rejestracji wizyty w systemie – z grafiku pracy rejestratorka wybiera właściwy termin, wskazuje poradnię oraz lekarza i „jednym kliknięciem” myszki rezerwuje termin wizyty. W przypadku nowych Pacjentów rejestratorka tworzy elektroniczną Kartę Pacjenta, która zawiera kompleksowe informacje o pacjencie: nazwisko, imię, PESEL, datę urodzenia, dane teleadresowe, dane o zatrudnieniu, dane o złożonych deklaracjach oraz ubezpieczeniach. System SEZAM został również wyposażony w mechanizm szybkiego wyszukiwania Pacjentów (wielokryteriowe filtry) oraz mechanizm obsługi kodów paskowych.

TELEFONICZNA OBSŁUGA PACJENTA I POWIADAMIANIE O WIZYCIE – system wspiera stanowisko telefonicznej obsługi Pacjenta poprzez specjalne okno z listą pacjentów, których należy powiadomić o zmianie wizyty lub jej anulowaniu oraz umożliwia powiadamianie Pacjentów o zbliżającym się terminie wizyty za pośrednictwem SMS-ów. Generowanie powiadomień SMS o zbliżającej się wizycie realizowane jest automatycznie bez udziału użytkownika systemu. Lista Pacjentów do powiadomienia pobierana jest na podstawie okresu pozostałego do wizyty, definiowanego przez administratora. Raz dziennie następuje automatyczne rozesłanie wiadomości SMS do wybranych Pacjentów.

 REJESTROWANIE DANYCH MEDYCZNYCH – po zakończeniu wizyty lekarskiej, uzyskane w trakcie wizyty informacje (wywiad lekarski, rozpoznania, wykonane procedury) zapisywane są systemie. System SEZAM umożliwia rejestrowanie m.in. danych o: przeprowadzonych procedurach medycznych, wystawionych dokumentach, orzeczeniach, zwolnieniach lub zaświadczeniach a także kosztach, przychodach i ich źródłach.

ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z NFZ (WYMIANA DANYCH, SPRAWOZDAWCZOŚĆ) – system pozwala na rozliczanie kosztów wykonanych usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. SEZAM pozwala na rozliczanie kontraktów z NFZ w ramach POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz AOS (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) oraz na prowadzenie wymaganej przez płatnika sprawozdawczości (np. raporty świadczeń POZ, raportowanie kolejek Pacjentów oczekujących na wizyty specjalistyczne). Sezam umożliwia wymianę wymganych danych (eksport oraz import danych) w formacie otwartym XML z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami i instytucjami: zakłady pracy, systemy finansowo-księgowe.

KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH – każdy użytkownik posiada unikalną nazwę i hasło dostępu do systemu, co pozwala na weryfikację dostępu (dostęp możliwy tylko dla uprawnionych użytkowników). SEZAM pozwala również konfigurować obszary dostępu dla poszczególnych użytkowników (system praw dostępu).Istnieje również możliwość wprowadzenia daleko idących ograniczeń dostępu do poszczególnych modułów lub konkretnych danych.

ELASTYCZNOŚĆ USTAWIEŃ PROGRAMU – system jest plastyczny i w łatwy sposób można go dostosować do aktualnych potrzeb użytkowników. SEZAM został wyposażony w mechanizm umożliwiający np.: zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, sterowanie automatycznym wyborem kontraktów, zarządzanie limitami (limity wykorzystanych kontraktów, obłożenie gabinetów, wykorzystanie czasu pracy personelu).·

WSPOMAGANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z MEDYCYNĄ PRACY – w tym obszarze system ułatwia planowanie badań okresowych oraz przechowywanie danych historycznych i aktualnych, dotyczących czynników szkodliwych dla pacjenta.

WYSOKA KONFIGUROWALNOŚĆ SEZAM oferuje rozbudowany mechanizm słowników oraz definiowalnych szablonów, co ułatwia korzystanie z systemu oraz obniża podatność systemu na błędy.

KONTEKSTOWY MECHANIZM WYDRUKÓW – rozbudowany mechanizm generujący wydruki pozwala na szybki dostęp do dowolnego wydruku w każdym oknie programu. Ponadto, program w standardzie wyposażono w wydruki wymagane prawem jak i inne, poprawiające wydajność pracy na stanowiskach.

PROSTY W OBSŁUDZESEZAM posiada wbudowaną, szczegółowa pomoc kontekstową, dostępną w każdym momencie pracy pod klawiszem F1.

CENA wdrożenia systemu jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości specjalizacji
i gabinetów w Państwa przychodni.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli konsultant pod numerem tel: +44 / 649 58 85 (od pn do pt, w godz. od 8:00 do 16:00)