System Symfonia ERP

System zarządzania ERP to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych. System Forte wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, przyczynia się do wzrostu efektywności oraz minimalizuje koszty jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie konkurencji oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności.

ERP jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji – finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z Klientem, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim. Zaawansowane rozwiązania pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyści biznesowe

 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • dostęp do rzetelnych analiz sprzedażowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • pomoc w identyfikowaniu szans oraz zagrożeń
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania poziomu usług do potrzeb firmy

Kluczowe funkcjonalności

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomoże uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwi efektywne wykorzystanie zasobów

Wybór Systemu ERP gwarantuje

 • zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej i wzrost wydajności pracy działów: finansowych, personalnych, handlowych, administracji
 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i skuteczne narzędzia kontroli realizacji założeń budżetowych oraz rentowności projektów
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • minimalizację kosztów działalności operacyjnej i wzrost wydajności pracy działów firmy: finansowych, personalnych, handlowych, administracji
 • elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia
 • kompleksową informację i skuteczną kontrolę rozliczeń z kontrahentami
 • wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji także na rynkach zagranicznych
 • narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi i przejrzystą, bieżącą kontrolę kosztów pracy
 • budowę dowolnych, dopuszczalnych przez polskie prawo systemów płacowych
 • rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
 • bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
 • wzrost świadomości celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa, a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dodawanie kolejnych modułów systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia dopasowanie Systemu Forte do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu, wspierający rozwój przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.