e-Dokumenty

Aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych, będących w obiegu przedsiębiorstwa m.in.: faktur elektronicznych, umów elektronicznych. Jest też centralnym miejscem, gdzie przechowywane są informacje o rachunkach bankowych, przelewach elektronicznych, operacjach na rachunku bankowym.

Program e-Dokumenty gwarantuje bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi. Umożliwia ich wysyłanie oraz przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Korzyści z korzystania z e-Dokumentów:

  • ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizowania papierowych dokumentów
  • oszczędność czasu dzięki automatycznemu podpisaniu e-Faktury i wysłaniu jej na adres e-mail odbiorcy
  • możliwość wystawiania dokumentów od razu w formie elektronicznej i automatyczne ich rejestrowanie
  • możliwość szybkiego dostępu do archiwum faktur, bez konieczności przeszukiwania segregatorów
  • automatyczne archiwizowanie dokumentów przechowywanych w systemie, pozwalające na łatwe ich odszukanie
  • rezygnacja z drukowania faktur (przechowywanie w formie elektronicznej)
  • archiwizacja bez odrębnego zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych np.: płytach CD, dysku komputera
  • szybsze dotarcie faktury elektronicznej z pominięciem tradycyjnej drogi dostarczenia przez pocztę
  • możliwość podpisania pieczęcią elektroniczną firmy lub podpisem kwalifikowanym Użytkownika i wysyłki na wskazany adres mailowy

 

Odpowiedzi na szczegółowe pytania udzieli konsultant
pod numerem tel: +44 / 649 58 85 (od pn do pt, w godz. od 8:00 do 16:00)

 

e-dokumenty_w_Symfonii