Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w trakcie korzystania z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.
 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest OMEGA Systemy Komputerowe sp. z o.o., z siedzibą Plac Kościuszki 8, 97-3-00 Piotrków Trybunalski, NIP: 7712566078.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
  Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia/konferencji oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, wyrażona poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 1. Odbiorcy danych
  Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom aniżeli tym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także dla celów archiwalnych i statystycznych.
 1. Prawa użytkowników
  Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Bezpieczeństwo danych
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych oraz ich utratą lub uszkodzeniem.