Audyt bezpieczeństwa danych


W celu zweryfikowania działania istniejących zabezpieczeń czy analizy ich funkcjonalności oraz przestrzegania wdrożonych procedur, oferujemy wykonanie audytów bezpieczeństwa danych i informacji w Państwa przedsiębiorstwach. Pomożemy również w stworzeniu procedur bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa sieci WiFi umożliwia weryfikację stanu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, zarówno jeśli chodzi o podatność sieci na działania osób trzecich (atakujących) ale także na działania innych systemów . Oferujemy przeprowadzenie kompleksowych testów penetracyjnych z poziomu atakującego, wykorzystując narzędzia ogólnodostępne, ale także własne.

W procesie kontroli zidentyfikujemy :

  • zagrożenia mogące skutkować utratą poufności
  • luki w zabezpieczeniach
  • podatność na ataki
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i polityką bezpieczeństwa firmy

 

 

Translate »