Monter instalacji niskoprądowych


Oferujemy m.in.:

 • Pracę na umowę o pracę w godzinach 8-16 lub równoważny czas pracy
 • wynagrodzenie powiązane z efektami pracy;
 • pracę w stabilnych i przyjaznych warunkach;
 • możliwość szkoleń i rozwoju w atrakcyjnej dziedzinie zawodowej;
 • uczestniczenie w realizacji ciekawych projektów infrastrukturalnych;

Wymagania podstawowe:

 • znajomość (wykonawcza) instalacji LV (niskoprądowych)
 • znajomość rysunku technicznego i zagadnień technicznych
 • prawo jazdy kat. B

Docelowe zadania zawodowe oraz docelowe umiejętności:

 • wykonywanie, remontowanie i naprawianie instalacji nisko-prądowych (kanałowych,
  napowietrznych, ziemnych); 
 • budowanie kanalizacji teletechnicznej, rurociągów kablowych, wyznaczanie tras
  przewodów, wykonywanie otworów; 
 • mocowanie przewodów i osprzętu telekomunikacyjnego, montowanie złączy
  kablowych oraz elementów zakończeń kabli i przełącznic; 
 • wykonywanie tras kablowych (listwy, koryta, rury) dla instalacji telekomunikacyjnych
  i teleinformatycznych wewnętrznych; 
 • wykonywanie połączeń w strukturze sieci i terminowanie modułów i złącz
 • instalowanie, programowanie i konfigurowanie urządzeń i elementów aktywnych sieci
  telekomunikacyjnych, tj. aparatów, centralek abonenckich, modemów, terminali
  sieciowych i radiowych; 
 • wykonywanie pomiarów kabli, izolacji i skuteczności uziemienia oraz pomiarów
  transmisyjnych; 
 • testowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • posługiwanie się ręcznymi narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi,
  przyrządami monterskimi, sprzętem specjalistycznym (np. analizatory, testery,
  reflektometry) oraz specjalistyczną aparaturą pomiarową (np. mierniki wielkości
  elektrycznych i optoelektronicznych); 
 • przeprowadzanie konserwacji obsługiwanego sprzętu i urządzeń oraz
  współpracowanie z serwisami w tym zakresie; 
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i eksploatacyjną w celu przygotowania
  materiałów i narzędzi, doboru trasy linii kablowej oraz właściwych rozwiązań
  technologicznych; 
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie
  zadań zawodowych; 
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie
  przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
 • praca w brygadzie monterskiej, umiejętność współdziałania i współpracy,
  komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność;

Mile widziane:

 • doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku;
 • umiejętność organizacji pracy, ew. zarządzania brygadą;
 • elastyczność i dyspozycyjność.

CV i List Motywacyjny prosimy przesyłać na adres sg@osk.om.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Translate »