Czy NIS2 dotyczy również Twojej firmy?


Czy NIS2 dotyczy również Twojej firmy?

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022, począwszy od 17 października 2024 wszystkie organizacje o statusie podmiotu kluczowego i ważnego, które prowadzą działalność w wymienionych w dyrektywie sektorach gospodarki oraz są uznawane za średnie lub duże przedsiębiorstwa mają obowiązek dostosować się do jednakowych regulacji w obszarze cyber­bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy muszą nie tylko zapoznać się z nowymi przepisami, ale też dostosować do nich sposób działania firm, w tym odpowiednio zabezpieczyć swoje systemy informatyczne.

Jakie wymagania nakłada dyrektywa na podmioty w zakresie wdrożenia i zarządzania cyberbezpieczeństwem?

 • Posiadane i zaimplementowane polityki w zakresie analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Przygotowane i wdrożone procedury związane z obsługą incydentów i ich zgłaszania
 • Zapewnienie ciągłości działania, poprzez zarządzanie kopiami zapasowymi i odzyskiwanie danych po awarii
 • Bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych
 • Przygotowanie i stosowanie polityk oraz procedur szyfrowania danych w spoczynku i transporcie
 • Przygotowanie polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa zasobów ludzkich, kontroli dostępu i zarządzanie aktywami

Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy w tym zakresie, zamów audyt i usługi konsultacyjne naszych specjalistów w tym:

 • Audyt w zakresie wymaganej dokumentacji, zabezpieczeń infrastruktury technicznej oraz zbiorów danych
 • Pomoc przy przeprowadzeniu analizy ryzyka
 • Weryfikacja zgodności z przepisami NIS 2
 • Pomoc przy wdrożeniu zaleceń audytu
 • Pomoc przy wdrożeniu narzędzi jak: SIEM, EDR (XDR), MFA oraz innych zaleceń audytu

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną wycenę wdrożenia NIS 2.

Translate »