Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Od stycznia 2022 roku możesz skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast w od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym